Kritika prekladu 2023 1,2/2

ISSN: 1339-3405

Počet strán: 147

ROZHOVOR

Autor: Katarína Feťková a Ľubica Pliešovská
Abstrakt: Rozhovor s Jánom Vilikovským

SPOMÍNAME

Autor:
Abstrakt: Spomienky na Jána Vilikovského.

ŠTÚDIE

Autor: Ján Vilikovský, Gabriela Magová
Abstrakt: Alúzia v preklade, Slovenské preklady Poeovho Havrana, Preklad ako proces, Premeny teórie prekladu v uplynulom storočí, Ján Vilikovský: Zovšeobecnenie a syntéza v slovenskom myslení o preklade

RECENZIE

Autor: Dušan Slobodník, Alojz Keníž, Matúš Marcinčin, Barbora Vinczeová
Abstrakt: Preklad ako tvorba, Shakespeare u nás, Quo vadis, preklad?

BODKA

Autor: Hedviga Kubišová