Translation Criticism 2022 1/2

Issue: 1/2

ISSN: 2729-8418

Pages: 100

Interview with Farzaneh Farahzadovou

Author:
Abstract: You are one of the most eminent researchers in Iranian translatology, and your work is well known on every continent. You completed your studies at ATU in Tehran, and you currently work there as a professor of translation studies as well. Could you describe the path you took through your studies? What led you to study English? To what extent did your family play a role in your decision? Looking back, how would you assess your foreign-language education at secondary school and university?
pp. 9-22

Komentovaný preklad kultúrne špecifických prvkov v diele The Way of Kings

Author: Mária Rafajdusová
Abstract: Článok sa zaoberá komentovaným prekladov kultúrne špecifických prvkov v románe The Way of Kings. Analýza sa zaoberá predovšetkým prekladom mien a titulov.
Keywords: komentovaný preklad, The Way of Kings, preklad mien
pp. 23-42

Individuálny posun ako prejav autocenzúry

Author: Patrícia Hatiarová
Abstract: Spoločenské normy vplývajú na každého prekladateľa. Článok skúma, akým spôsobom môžu výsledný produkt (preklad) ovplyvniť názory prekladateľa na kontroverzné spoločenské témy.
Keywords: normy v preklade, autocenzúra, individuálny posun
pp. 43-60

Zmysel života v nezmyselnom preklade

Author: Matej Laš
Abstract: Čas je nenahraditeľný, všetci raz umrieme. Prečo sa však dovtedy trochu nezabaviť? Cieľom článku je kritika audiovizuálneho prekladu (titulkov) k filmu Zmysel života od legendárneho komediálneho zoskupenia Monty Python, ktorý mal na obrazovkách RTVS premiéru v roku 2022.
Keywords: Zmysel života, kritika audiovizuálneho prekladu, titulky, Monty Pythonovci
pp. 61-81

Rozhovor so Slavom Sochorom

Author:
Abstract: Slavomír Sochor (26) je spoluzakladateľom kníhkupectva Artforum Banská Bystrica, od ktorého sa postupne odvinula kultúrna platforma Literárna bašta. Stala sa z nej „malá edičná značka, ktorá prináša nové mená súčasnej prózy i esejistiky s dôrazom na spoločensky aktuálne témy, angažovanú tvorbu a inovatívny autorský prístup“. Dnes šéfuje Literárnej bašte ako vedúci redaktor práve Slavo.
pp. 85-87

Aktuálny pohľad na súčasnú ukrajinskú prózu

Author: Svitlana Pakhomova
Abstract: Prekladateľská práca autorskej dvojice Adriany Amir a Veroniky Dadajovej pod názvom Na prahu milénia. Antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí) reflektuje literárny objekt – ukrajinskú literatúru –, ktorý je na slovenskej kultúrnej scéne tradične prítomný, avšak v posledných rokoch sa postupne vytráca zo spoločenského povedomia.
pp. 89-90

O banskobystrických rozhovoroch s prekladateľmi

Author: Matej Laš
Abstract: Publikácia Na slovíčko s prekladateľom: Banskobystrické Prekladateľské soirée je duchovným pokračovaním Banskobystrického myslenia o preklade tlmočení, keďže jeho hlavnou úlohou je uchovať myslenie o preklade na Slovensku, tentokrát z pohľadu umeleckých prekladateľov. Publikácia pozostáva z desiatich rozhovorov s prekladateľmi umeleckej literatúry...
pp. 91-92

Za Sergejom Makarom

Author: Marta Kováčová
Abstract: 9. augusta 2022 sa uzavrela životná púť doc. PhDr. Sergeja Makaru, PhD., významného ukrajinského a slo-venského básnika, literárneho vedca, prekladateľa, publicistu, člena Spolku slovenských spisovateľov, Spolku ukrajinských spisovateľov, nositeľa viacerých významných ocenení za literárnu i prekladateľskú činnosť, zároveň vysokoškolského pedagóga, ktorý sa v r. 1997 podieľal na vzniku a formovaní Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
pp. 92-94

Cena J. Hollého za rok 2021

Author: Mária Kusá
Abstract: Porota pracovala v zložení — menujem bez titulov — Daniela Humajová, Anna Šikulová, Zuzana Močková Lorková, Alojz Keníž, Mária Kusá. Členky a člen poroty dovolili pre túto príležitosť použiť i ich posudky. Na dodržiavanie štatútu CJH dbali pracovníčky Literárneho fondu Janka Drozdová a Eva Kenížová, jednak zabezpečovali bezproblémový „obrat“ knižiek tak, aby bolo možné ich prečítať v zodpovedajúcom čase bez zbytočných stresov, jednak koordinovali stretnutia poroty.
pp. 94-100