Kritika prekladu 2022 v. 1/2

Vydanie: 1/2

ISSN: 2729-8418

Počet strán: 100

Rozhovor s Farzaneh Farahzadovou

Autor:
Abstrakt: Ste jednou z najvýznamnejších výskumných pracovníčok na poli iránskej translatológie, Vaše práce poznajú teoretici prekladu na celom svete. Študovali ste na Univerzite Allameha Tabataba’ia v Teheráne (UAT), kde momentálne pôsobíte ako profesorka translatológie. Mohli by ste našim čitateľom priblížiť svoje študentské časy? Prečo ste sa rozhodli študovať angličtinu? Do akej miery stála za týmto rozhodnutím Vaša rodina? Ako by ste spätne zhodnotili úroveň jazykového vzdelávania na stredoškolskej a univerzitnej úrovni?
str./pp. 9-22

Komentovaný preklad kultúrne špecifických prvkov v diele The Way of Kings

Autor: Mária Rafajdusová
Abstrakt: Článok sa zaoberá komentovaným prekladov kultúrne špecifických prvkov v románe The Way of Kings. Analýza sa zaoberá predovšetkým prekladom mien a titulov.
Kľúčové slová: komentovaný preklad, The Way of Kings, preklad mien
str./pp. 23-42

Individuálny posun ako prejav autocenzúry

Autor: Patrícia Hatiarová
Abstrakt: Spoločenské normy vplývajú na každého prekladateľa. Článok skúma, akým spôsobom môžu výsledný produkt (preklad) ovplyvniť názory prekladateľa na kontroverzné spoločenské témy.
Kľúčové slová: normy v preklade, autocenzúra, individuálny posun
str./pp. 43-60

Zmysel života v nezmyselnom preklade

Autor: Matej Laš
Abstrakt: Čas je nenahraditeľný, všetci raz umrieme. Prečo sa však dovtedy trochu nezabaviť? Cieľom článku je kritika audiovizuálneho prekladu (titulkov) k filmu Zmysel života od legendárneho komediálneho zoskupenia Monty Python, ktorý mal na obrazovkách RTVS premiéru v roku 2022.
Kľúčové slová: Zmysel života, kritika audiovizuálneho prekladu, titulky, Monty Pythonovci
str./pp. 61-81

Rozhovor so Slavom Sochorom

Autor:
Abstrakt: Slavomír Sochor (26) je spoluzakladateľom kníhkupectva Artforum Banská Bystrica, od ktorého sa postupne odvinula kultúrna platforma Literárna bašta. Stala sa z nej „malá edičná značka, ktorá prináša nové mená súčasnej prózy i esejistiky s dôrazom na spoločensky aktuálne témy, angažovanú tvorbu a inovatívny autorský prístup“. Dnes šéfuje Literárnej bašte ako vedúci redaktor práve Slavo.
str./pp. 85-87

Aktuálny pohľad na súčasnú ukrajinskú prózu

Autor: Svitlana Pakhomova
Abstrakt: Prekladateľská práca autorskej dvojice Adriany Amir a Veroniky Dadajovej pod názvom Na prahu milénia. Antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí) reflektuje literárny objekt – ukrajinskú literatúru –, ktorý je na slovenskej kultúrnej scéne tradične prítomný, avšak v posledných rokoch sa postupne vytráca zo spoločenského povedomia.
str./pp. 89-90

O banskobystrických rozhovoroch s prekladateľmi

Autor: Matej Laš
Abstrakt: Publikácia Na slovíčko s prekladateľom: Banskobystrické Prekladateľské soirée je duchovným pokračovaním Banskobystrického myslenia o preklade tlmočení, keďže jeho hlavnou úlohou je uchovať myslenie o preklade na Slovensku, tentokrát z pohľadu umeleckých prekladateľov. Publikácia pozostáva z desiatich rozhovorov s prekladateľmi umeleckej literatúry...
str./pp. 91-92

Za Sergejom Makarom

Autor: Marta Kováčová
Abstrakt: 9. augusta 2022 sa uzavrela životná púť doc. PhDr. Sergeja Makaru, PhD., významného ukrajinského a slo-venského básnika, literárneho vedca, prekladateľa, publicistu, člena Spolku slovenských spisovateľov, Spolku ukrajinských spisovateľov, nositeľa viacerých významných ocenení za literárnu i prekladateľskú činnosť, zároveň vysokoškolského pedagóga, ktorý sa v r. 1997 podieľal na vzniku a formovaní Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
str./pp. 92-94

Cena J. Hollého za rok 2021

Autor: Mária Kusá
Abstrakt: Porota pracovala v zložení — menujem bez titulov — Daniela Humajová, Anna Šikulová, Zuzana Močková Lorková, Alojz Keníž, Mária Kusá. Členky a člen poroty dovolili pre túto príležitosť použiť i ich posudky. Na dodržiavanie štatútu CJH dbali pracovníčky Literárneho fondu Janka Drozdová a Eva Kenížová, jednak zabezpečovali bezproblémový „obrat“ knižiek tak, aby bolo možné ich prečítať v zodpovedajúcom čase bez zbytočných stresov, jednak koordinovali stretnutia poroty.
str./pp. 94-100