Vedecká rada časopisu

Predseda vedeckej rady

prof. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistky, Filozofickej fakulty  UMB v Banskej Bystrici

Členovia a členky vedeckej rady

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

PhDr. Miroslava Gavurová, PhD.
Inštitút anglistiky a amerikanistiky, Filozofickej fakulty PU v Prešove

doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre

PhDr. Anita Huťková, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Katedra ruského jazyka a literatúry, Filozofickej fakulty UK v Bratislave

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

Ústav anglistiky Filozofickej fakulty Jihočeskej univerzity

Dr. Farzaneh Farahzad

Katedra anglistiky, Univerzita Allameh Tabataba’i

Onur IŞIK, PhD.
Katedra anglického jazyka a literatúry, Univerzita Tokat Gaziosmanpasa