Redakčná rada časopisu

Predseda vedeckej rady

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Šéfredaktor

Mgr. Matej Laš, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zástupca šéfredaktora

PhDr. Martin Kubuš, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členovia a členky redakčnej rady

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Lukáš Bendík
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici