Kritika prekladu 2024 v. 1/2

Vydanie: 1

ISSN: 1339-3405

Počet strán: 91

EDITORIÁL

Autor: doc. Mgr. Emília Perez, PhD.

ROZHOVOR

Autor: doc. PhDr. Ladislav Nagy, PhD. a doc. PhDr. Miroslava Gavurová, PhD.

ŠTÚDIE

Autor: Bc. Adriána Snováková, Mgr. Karolína Šikurová, Mgr. Sandra Šubertová

RECENZIE

Autor: PaedDr. Hedviga Kubišová, PhD., doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD., Mgr. Zuzana Kubusová, PhD.

AKTUALITY

Autor: Mgr. Patrícia Hatiarová, Mgr. Ivana Božiková, Viktória Slušníková, Bc. Simona Nagyová, Mgr. Barbora Vinczeová, PhD., Lenka Havjarová, Bc. Paulína Božgaiová, Martina Eaves, BA

BODKA

Autor: Viktória Slušníková