Kritika prekladu 2013 v. 2/2

Vydanie: 2/2

O MOSTE, O PILIERI A O CHUTI OVOCIA

Autor: Lucia Šuňavská
str./pp. 23 / 32