Kritika prekladu 2023 v. 1,2/2

Vydanie: 1/2

ISSN: 1339-3405

Počet strán: 147

ROZHOVOR

Autor: Katarína Feťková a Ľubica Pliešovská

SPOMÍNAME

Autor: Ľubica Pliešovská, Zuzana Bohušová, (Martin Kubuš, Anita Huťková, Katarína Nemčoková, Marta Kováčová, Miroslava Melicherčíková, (Martin Djovčoš, Zuzana Vilikovská

ŠTÚDIE

Autor: Ján Vilikovský, Gabriela Magová

RECENZIE

Autor: Dušan Slobodník, Alojz Keníž, Matúš Marcinčin, Barbora Vinczeová

BODKA

Autor: Hedviga Kubišová