Kritika prekladu 2021 v. 1/2

Vydanie: 1/2

ISSN: 2729-8418

Počet strán: 74

Rozhovor s Imrichom Nagyom

Autor: Vladimír Biloveský, Kubuš Martin
Abstrakt: Doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. (*1972), pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa výskumu humanizmu a renesancie v dejinách Slovenska a sprístupňovaniu novolatinského písomníctva slovenskému čitateľovi. Je autorom prekladov diela Erazma Rotterdamského a troch častí Belových Vedomostí – o Trenčianskej, Oravskej a Zvolenskej stolici.
Kľúčové slová: rozhovor, Imrich Nagy, Matej Bel
str./pp. 7 - 24

Mechanický pomaranč od Anthonyho Burgessa: Kritika prekladu slangu

Autor: Jana Sliacka
Abstrakt: Autorka sa zaoberá analýzou slangu v najnovšom preklade románu Mechanický pomaranč od Anthonyho Burgessa. V štúdii ponúka analýzu pôvodného a cieľového textu s cieľom zhodnotiť prekladateľovu koncepciu, pochopiť motiváciu pri jej tvorení, a tak zhodnotiť, do akej miery sa podarilo zachovať funkciu slangu v románe.
Kľúčové slová: Anthony Burgess, Otakar Kořínek, kritika prekladu, slang
str./pp. 21 - 37

Interpretácia umeleckého prekladu diela Frances Hodgson Burnettovej Tajná záhrada

Autor: Alexandra Krebesová
Abstrakt: V štúdii autorka ponúka interpretáciu slovenského prekladu detského románu Tajná záhrada od autorky Frances Hodgsonovej. Hlavným cieľom štúdie je identifikovať expresívne kvality originálu a zistiť, do akej miery sa ich v preklade podarilo zachovať vzhľadom na súčasného detského recipienta.
Kľúčové slová: literárny text, umelecký preklad, interpretácia, literatúra pre deti a mládež
str./pp. 39 - 57

Špecifiká slovenských prekladov románu Majster a Margaréta od Michaila Bulgakova

Autor: Miroslav Kováč
Abstrakt: V článku autor porovnáva dva slovenské preklady románu Majster a Margaréta z pera slávneho ruského spisovateľa Michaila Bulgakova. Analýza sa zameriava na preklad Magdy Takáčovej z roku 1968 a na preklad Jána Štrassera z roku 2019. Autor sa pritom sústredí najmä na dichotómiu naturalizácia-exotizácia a na preklad toponým.
Kľúčové slová: Michail Bulgakov, Magda Takáčová, Ján Štrasser, Majster a Margaréta
str./pp. 58 - 66

Pozitívne príklady prístupov vydavateľstiev k prekladateľom

Autor: Katarína Slovák
Abstrakt: Pri čítaní kníh nám často ani nenapadne nalistovať si tiráž a zistiť, kto je realizátorom prekladu. Vieme, že knihu napísal zahraničný autor, ale nestrácame čas zisťovaním, kto preložil knihu do nášho jazyka. Knihy často kupujeme na základe odporúčania známych, recenzií, peknej obálky či zaujímavého ti-tulu, no málokedy pre vydarený preklad alebo osvedčeného prekladateľa. Na prekladateľa sa akosi zabúda, v texte aj mimo textu.
Kľúčové slová: neviditeľnosť prekladateľa, vydavateľstvá
str./pp. 67 - 71

Napísané zostáva alebo knižná podoba prekladateľskej "orálnej histórie"

Autor: Ivan Šuša
Abstrakt: Banskobystrická translatológia oslávi na budúci rok (2022) dvadsaťpäť rokov svojej existencie. Práve pred štvrťstoročím vznikla v srdci Slovenska Filologická fakulta, ktorá si dala ako hlavný cieľ výchovu budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Zažila rôzne obdobia – búrlivé, menej žičlivé, vyslovene problémové, ako aj výrazne dynamické. Jednou z nosných katedier, ktorá vždy tvorila jadro banskobystrickej translatológie, bola a dodnes je Katedra anglistiky a amerikanistiky (pôvodne Filologickej fakulty, neskôr Fakulty humanitných vied až po súčasné ukotvenie vo Filozofickej fakulte).
str./pp. 72 - 74