Kritika prekladu 2023 1-2/2

Vydanie: 1-2

ISSN: 2729-8418

Počet strán: 147

ROZHOVOR

Autor: Katarína Feťková a Ľubica Pliešovská
Abstrakt: Rozhovor s Jánom Vilikovským

SPOMÍNAME

Autor: Ľubica Pliešovská, Zuzana Bohušová, Martin Kubuš, Anita Huťková, Katarína Nemčoková, Marta Kováčová, Miroslava Melicherčíková, Martin Djovčoš, Zuzana Vilikovská
Abstrakt: Spomienky na Jána Vilikovského.

ŠTÚDIE

Autor: Ján Vilikovský, Gabriela Magová
Abstrakt: Diela: Alúzia v preklade, Slovenské preklady Poeovho Havrana, Preklad ako proces, Premeny teórie prekladu v uplynulom storočí, Ján Vilikovský: Zovšeobecnenie a syntéza v slovenskom myslení o preklade.

RECENZIE

Autor: Dušan Slobodník, Alojz Keníž, Matúš Marcinčin, Barbora Vinczeová
Abstrakt: Recenzie na diela Preklad ako tvorba, Shakespeare u nás, recenzia na dielo Premeny prekladu a tlmočenia.

BODKA

Autor: Hedviga Kubušová